Career    Contact / Comment  

SCHEU : MINI Star

เครื่องขึ้นรูป พิมพ์ฟัน

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
เป็นเครื่องที่ทำงานด้วยมือออกแบบให้มีการทำงานที่หลากหลายทั้งในการทำในห้องแลป และในแผนกทันต- กรรม ควบคุมความร้อนด้วยอินฟราเรดใช้เวลาในการทำงานเพียง 1 วินาที สามารถได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ