Career    Contact / Comment  

Polydentia : Polydentia GF Posts

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
Polydentia GF Posts
เป็น metal posts อีกทางเลือกหนึ่งที่ให้ผลการทำงานที่ดีเยี่ยม และตอบโจทย์การทำงาน aesthetic restorations ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง ความยาวสูงสุดของ Polydentia GF Posts คือ 20 มม. (.78”) posts มีความยาวให้เลือก 4 ขนาด: 1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.7 มม. (.043" - .051” - .059” - .067”) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ส่วนประกอบของวัสดุ
80% glass fibers, 20% polyester resin 

REF 5292 Polydentia GF Posts Kit
วัสดุภายในประกอบด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 มม. 1.5 และ 1.7 มม. ชนิดละ 5 posts และ 5 drill