Career    Contact / Comment  

Polydentia : Cervical Former

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
Cervical Former 
คุณสมบัติ

• เป็น matrix ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการอุดฟัน Class V
• ทำให้ลด chair time ของทันตแพทย์
• ทำหน้าที่เป็น 2 matrices ในหนึ่งเดียว
• ตัวด้ามมี 2 ขนาด คือ แบบสั้นใช้สำหรับฟันหน้า และแบบยาวใช้สำหรับฟันหลัง