Career    Contact / Comment  

Polydentia : Interdental Wood Wedges

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:
Interdental Wood Wedges (assorted)
มีรูปร่างที่เหมาะสมต่อการเข้าทำงานบริเวณขอบแนวคอฟัน (cervical margin) ด้านปลายเป็นสี่เหลี่ยมทำให้ยึดเกาะได้ดี และใส่เข้าไปได้ง่าย ทำขึ้นจากวัสดุที่มีคุณภาพ splinter-free และเป็นไม้ maple จึงรับรองได้ถึงความมั่นคงและความสามารถในการกดลงฟันได้ทำงานโดยแยกฟันได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุไม่ได้บางมากแต่นั่นจะทำให้สามารถจับยึดฟันได้แน่นมี 5 ขนาดโดยสังเกตขนาดจากสี
Box 100 pcs - REF 5001