Career    Contact / Comment  

Polydentia : Transparent Wedges

  • ไม่ระบุราคา

Contact Us
Categories:

Transparent Wedges
มีรูปร่างที่เหมาะสมต่อการเข้าทำงานบริเวณขอบแนวคอฟัน (cervical margin) ขณะที่ปกป้อง papilla ผิวจะสะท้อนแสงแม้แต่การ polymerize ของวัสดุอุดฟันชนิด light cure มีให้เลือก 2 ขนาด
Assorted 200 pcs - REF 5923